Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

masz pytanie
zadzwoń


+48 507 635 165

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I.

Uprzejmie informujemy, że firma R. F. Construction Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-441 Poznań), ul. Samotna 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000441039, NIP 7831694204, REGON 302282401 (dalej: „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). RODO weszło w życie z dniem 25 maja 2018 roku.
Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma R. F. Construction Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-441 Poznań), ul. Samotna 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000441039, NIP 7831694204, REGON 302282401.
 2. Z Administratorem można się kontaktować: pisemnie, na adres: ul. Samotna 4, 61-441 Poznań.
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • niezbędnym do realizacji procesu inwestycji oraz sprzedaży nieruchomości oferowanych przez Administratora w zakresie zawartej umowy, świadczenia usługi drogą elektroniczną, przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, umożliwienia kontaktu pomiędzy Rezerwującym a Spółką (Sprzedającym) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • wypełniania obowiązków podatkowo-rozliczeniowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu R.F. Construction Polska Sp. z o.o. Sp. k. dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu R.F. Construction Polska Sp. z o.o. Sp. k. – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt. 4 i 5 powyżej, w szczególności firmy informatyczne, biuro księgowe, organy administracji publicznej, notariusz, pracownicy Administratora.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt. 4 i 5 powyżej przez czas realizacji umowy rezerwacyjnej.
 9. Ma Pan/Pani prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz.
 11. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane w zakresie: imię i nazwisko, nazwa długa klienta obejmująca imię i nazwisko, nazwę działalności, firmę, skróconą nazwę, adres obejmujący kod pocztowy, ulicę, nr lokalu, NIP, PESEL, adres e-mail, telefon do kontaktu.
 12. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 13. Spółka R.F. Construction Polska Sp. z o.o. Sp. k. nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany powyżej.

 

II.

Uprzejmie informujemy, że firma R. F. Construction Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-441 Poznań), ul. Samotna 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000352659, NIP 7831657924, REGON 301394977 (dalej: „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). RODO weszło w życie z dniem 25 maja 2018 roku.
Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma R. F. Construction Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-441 Poznań), ul. Samotna 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000352659, NIP 7831657924, REGON 301394977.
 2. Z Administratorem można się kontaktować: pisemnie, na adres: ul. Samotna 4, 61-441 Poznań.
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • niezbędnym do realizacji procesu inwestycji oraz sprzedaży nieruchomości oferowanych przez Administratora w zakresie zawartej umowy, świadczenia usługi drogą elektroniczną, przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, umożliwienia kontaktu pomiędzy Rezerwującym a Spółką (Sprzedającym) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • wypełniania obowiązków podatkowo-rozliczeniowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu R.F. Construction Sp. z o.o. dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu R.F. Construction Sp. z o.o. – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt. 4 i 5 powyżej, w szczególności firmy informatyczne, biuro księgowe, organy administracji publicznej, notariusz, pracownicy Administratora.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt. 4 i 5 powyżej przez czas realizacji umowy rezerwacyjnej.
 9. Ma Pan/Pani prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz.
 11. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane w zakresie: imię i nazwisko, nazwa długa klienta obejmująca imię i nazwisko, nazwę działalności, firmę, skróconą nazwę, adres obejmujący kod pocztowy, ulicę, nr lokalu, NIP, PESEL, adres e-mail, telefon do kontaktu.
 12. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 13. Spółka R.F. Construction Sp. z o.o. nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany powyżej.

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.